Hobbies, Spel Och Leksaker

Hur fungerar en elektrisk förgasare Arbete ?

topspeed.com;alibaba.com;incoautomotive.com;hurtle.com aspekter Fram till mitten av 1990-talet, förgasare - enheterna i förbränningsmotorer som blandar bränsle med luft och fungerar som motorns bränsletillförsel catalyst- var den vanligaste typen avbränsletillförselanordning som a...

Läs mer

Hur är Toalettpapper Återvunnet ?

reallynatural.com Inledning Enligt Naturvårdsverket, får cirka 50 procent av alla pappersvaror återvinns.Med andra ord som är cirka 42 miljoner ton pappersprodukter.Denna pappersprodukten blir återvinns till en mängd olika pappersprodukter.En av dessa pappersprodukter är toalettpa...

Läs mer

Hur man bygger en Windmill Model

Jupiterimages / Goodshoot / Getty Images Powered by vindkraft, väderkvarn är designat för att konvertera den tillförda energin av vinden, som det visar bladen av väderkvarn, till en elektrisk energi.Ursprungligen var väderkvarnar för att mala säd till mjöl, och senare som ett medel för ...

Läs mer

Vad är Magnafluxing ?

Magnafluxing är en avancerad procedur som använder starka magnetiska fält för att testa den strukturella integriteten av metaller, i synnerhet järn och järnbaserade legeringar.Förfarandet kan bestämma även mikroskopiska sprickor i ytstrukturen av metaller, och så används för att kontrollera kv...

Läs mer

Blyförgiftning Symtom

XiFotos / iStock / Getty Images Blyförgiftning har allvarliga effekter på människors hälsa, beteende och utveckling.Hittade i blybaserad färg, jorden nära trafikerade vägar eller stadsdelar med en hel del renovering, några gamla eller importerade leksaker, dricksvatten i hus med blyledn...

Läs mer

Vad Är Torrid Zone ?

Den överhettade zonen avser området på jorden mellan Kräftans och Stenbockens vändkretsar.Geografiskt är den överhettade zonen definieras av 23,5 grader nordlig latitud och 23,5 grader sydlig bredd.Den tropiska zonen är ett annat namn för den överhettade zonen.Detta klimat zonen är en av de ur...

Läs mer

Hur man beräknar dämpningsförhållande

I en perfekt värld, kommer en pendel eller något annat svängande systemet svänga fram och tillbaka i oändlighet.Den verkliga världen är långt ifrån perfekt, och krafter friktion i dess många former kommer konspirera för att bromsa svängning och dämpa rörelsen.Denna dämpning kan kortfattat besk...

Läs mer

Naturliga orsaker till den globala uppvärmningen

Den globala uppvärmningen har varit ett pågående samtalsämne och en politisk hot-knapp fråga för år.Även alarmists hävdar fossila bränslen och människans påverkan är de främsta orsakerna till den globala uppvärmningen, forskarna tror att det finns naturliga bidrags till fenomenet också. T...

Läs mer

Vad är en varaktordiod ?

Omegatron varaktordioder, även kallade varicaps, är halvledarkomponenter som beter sig som variabla kondensatorer.När omvänt förspänd, de har en kapacitans som varierar med en pålagd spänning.De är oftast används i enheter som kräver elektronisk tuning, såsom radioapparater. Betyde...

Läs mer

Hur man bygger en handmanövrerad Electric Generator

generera din egen el för hand är ett roligt och pedagogiskt projekt som lär dig grundläggande fysikprinciper.Det hjälper också spara på din elräkning, och hjälper till att skydda miljön från andra metoder för energiproduktion som skapar skadlig förorening. Du behöver likström...

Läs mer